زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

مطالب

خاتمه قرارداد کار

۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۱۷:۴۸ | 123 بازدید

با توجه به اهمیت قرارداد کار و اینکه امروزه تخصص های بالایی مانند پزشکی بیمارستانی و یا مهندسی شاغل در شرکتی...

ادامه مطلب

عقد غیرنافذ چیست

۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۱۷:۴۷ | 109 بازدید

هنگام انجام معاملات به ویژه در معاملات بزرگ مانند املاک و خودرو، طرفین آن باید به جهت جلوگیری از خسارتهای...

ادامه مطلب

حقوق مالی زوجین

۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۱۷:۴۶ | 114 بازدید

قبل از ورود به بحث لازم بذکر است که حقوق مالی شامل نفقه، اجرت المثل، ارث، مهریه می شود.

لیکن...

ادامه مطلب

دعوی متقابل و شروط آن

۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۱۷:۴۵ | 101 بازدید

دعوایی که در مقابل دعوای دیگری که دعوای اصلی نام دارد طرح شده باشد، دعوای متقابل نام دارد.

این دعوی ممکن است به منظور...

ادامه مطلب

نکاتی در حوزه روابط کار

۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۱۷:۴۱ | 105 بازدید

مفهوم کارگر مشمول مقررات قانون کار

برخلاف تصور عامه که نوعا کارگر را کسی می‎دانند که به امور یدی می‎پردازد، از نظر مقررات جاری...

ادامه مطلب