زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

مطالب

خاتمه قرارداد کار

۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۱۷:۴۸ | 66 بازدید

با توجه به اهمیت قرارداد کار و اینکه امروزه تخصص های بالایی مانند پزشکی بیمارستانی و یا مهندسی شاغل در شرکتی...

ادامه مطلب

عقد غیرنافذ چیست

۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۱۷:۴۷ | 56 بازدید

هنگام انجام معاملات به ویژه در معاملات بزرگ مانند املاک و خودرو، طرفین آن باید به جهت جلوگیری از خسارتهای...

ادامه مطلب

حقوق مالی زوجین

۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۱۷:۴۶ | 54 بازدید

قبل از ورود به بحث لازم بذکر است که حقوق مالی شامل نفقه، اجرت المثل، ارث، مهریه می شود.

لیکن...

ادامه مطلب

دعوی متقابل و شروط آن

۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۱۷:۴۵ | 48 بازدید

دعوایی که در مقابل دعوای دیگری که دعوای اصلی نام دارد طرح شده باشد، دعوای متقابل نام دارد.

این دعوی ممکن است به منظور...

ادامه مطلب

نکاتی در حوزه روابط کار

۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۱۷:۴۱ | 51 بازدید

مفهوم کارگر مشمول مقررات قانون کار

برخلاف تصور عامه که نوعا کارگر را کسی می‎دانند که به امور یدی می‎پردازد، از نظر مقررات جاری...

ادامه مطلب